Chic Group & CNMI Project
Nanjing Laoshan International Culture City
Nanjing Lishui Airport Sino – Italian Industrial Park
Xi’An Sino – Italian Fashion Town
Italian Week – first edition in Xi’An
European Enterprises Innovation Town
Chongqing Chic World Together